Samfällighetsavgift

Samfällighetsavgiften ligger i dagsläget på 850:-/hushåll och månad. I detta ingår bland annat sophantering, snöröjning, underhåll av gemensamma fastigheter och carportar.
För ägare med 1-planshus vilka har sitt förråd på tomten är avgiften 750:-/månad. I denna avgift ingår bredband ca 140 kr/mån för 100/100 och sophämtning ca 155 kr/mån och hushåll.

Carportavgift 250 kr/månad. Vill man hyra extra parkering är detta en avgift på 300 kr/mån kö finns för detta.

Samfällighetens styrelse vald 29 maj 2017

Ordförande:         Astrid Holdt

v. ordförande:      Andreas Fahlén

Kassör:               Viviane Lundqvist

Sekreterare:        Lars Ivarius

Ledamot:            Stefan Hallberg

Suppleant:           Rickard Olsson

Suppleant:           Jenny Biström

 

Kontakt med styrelsen sker via mejl  info@vastergarden.nu

eller  brev i samfällighetens postlåda Västergården 199

Eller telefon 076-7154421

Respektera privatliv och använd ovanstående för kontakt med styrelsen.

 

Dokument

 

                  © Copyright Vastergarden