Samfällighetsavgift

Samfällighetsavgiften ligger i dagsläget på 850:-/hushåll och månad. I detta ingår bland annat sophantering, snöröjning, underhåll av gemensamma fastigheter och carportar.
För ägare med 1-planshus vilka har sitt förråd på tomten är avgiften 750:-/månad. I denna avgift ingår bredband ca 140 kr/mån för 100/100 och sophämtning ca 155 kr/mån och hushåll.

Carportavgift 250 kr/månad. Vill man hyra extra parkering är detta en avgift på 300 kr/mån kö finns för detta.

Samfällighetens styrelse vald 20200613

Ordförande:     
Astrid Holdt

Vice ordförande:   
Stefan Hallberg

Kassör:             
Magnus Rydholm 

Sekreterare:
Rickard Olsson

Ledamot:
Robin Jansson

Suppleant:
Robin Nyberg

 

Kontakt med styrelsen sker via mejl: info@vastergarden.nu

eller brev i samfällighetens postlåda vid föreningslokalen, Västergården 199, alternativt telefon 076-7154421

 

Dokument

 

                  © Copyright Vastergarden