Spolning av dagvattensystem

Nästa vecka kommer arbete med spolning av brunnar. Vårt system är mer eller mindre igensatt och behöver åtgärdas för inte vatten skall stannar kvar i området och påverka markförhållanden kring våra hus.

Ev kan enskilda brunnslock finnas vid någons fastighet som de behöver tillgång till men det vet de om.

Arbetet är planerat och inget akut, beräknas starta på onsdag och pågå i 2-3 dagar.

Har ni synpunkter eller frågor så ta det med styrelsen och inte mot entreprenör

Magnus Rydholm, 2019-08-18


© Copyright Vastergarden