Lekplatser

Nu är lekplatserna i ordningsställda och vad jag kan se så har den stora lekplatsen blivit rejält omtyckt bland barnen. Styrelsen har beslutat att röja upp omkring den stora lekplatsen då den blivit igenväxt. Lekplatser på de övriga gårdanrna kommer att fortsätta under de kommande åren.

Astrid Holdt, 2016-07-18


© Copyright Vastergarden