höststädning

höststädning sker på varje gård.

korvgrillningen blir för varje gård. 

alla får hjäplas åt.

vivi lundkvist, 2017-10-13


© Copyright Vastergarden