Avstängning av vatten

Det finns misstankar om läckage i vattensystemet. För att utföra felsökning kommer vattnet stängas av un der tid ovan. 

Magnus Rydholm, 2019-11-15


© Copyright Vastergarden