Från 2020-01-01 är Nabo förvaltare för samfällighetens ekonomi.

Information från Nabo går att hitta här

  

Har du frågor om din avi? Ställ din fråga via kontaktformuläret på nabo.se/kontakt 

Telefon 010-288 00 27 (må-fr 9-11.30)

 

Vid sen betalning utgår förseningsavgift, 60 kr. 

 

 

OBS!

 


Information om felaktiga avier från Nabo för samfällighetsavgift och extra parkeringar

Alla avier finns nu att under https://portal.nabo.se/avisering/

 

Avier för januari

Avier för januari skulle nått oss före avier för februari, men så blev vet inte.

Dessa har ingen aviavgift.

Dessa kommer, eller har kommit i allas brevlåda från fredag den 17 januari och framåt.

Separat faktura för extra P-plats kommer dyka upp för de som har extra parkering.

Dessa har felaktig samfällighetsavgift pålagd.
Minska beloppet med 600 SEK innan inbetalning.

 

Avier för februari

Avier för februari innehöll extra aviavgift, denna kommer krediteras för alla på avi för mars.
Om man vill kan beloppet minskas med 25 SEK

Moms på 5 SEK felaktig, kommer krediteras på avi för mars.

 

Separat avi för de med extra P-plats.

Avier för februari innehöll extra aviavgift, denna kommer krediteras för alla på avi för mars.
Om man vill kan beloppet minskas med 25 SEK

Dessa har felaktig samfällighetsavgift pålagd. Minska beloppet med 625 SEK innan inbetalning.

 

Avier för mars

Extra P-plats kommer på samma avi som övriga avgifter.

Kreditering för felaktiga avgifter kommer ske om man inte justerat själv.

Kreditering för moms ( 5 SEK) på februariavi kommer ske.

 

Har man själv justerat inbetalt belopp kommer automatisk justering ske till avi för mars, således ska mars avi innehålla rätt belopp utifrån hur man betalat för januari och februari.

 

Avier kommer nu komma månadsvis och inte som tidigare kvartalsvis.

 

Glöm inte att ändra aviserings/betalningssätt för att slippa aviavgift – se info på avierna.

 

 

 

Vänliga hälsningar

 

Styrelsen


© Copyright Vastergarden