VÄSTERGÅRDENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING – EN FÖRENING ATT TRIVAS I


Brf Västergården är en bostadsrättsförening med 42 lägenheter belägen i det natursköna och barnvänliga Västergården. Vi arbetar aktivt för att vår förening ska vara trevlig och trygg där ekonomiska värden ska gå hand i hand med boendestandarden. Som ett led i det har vi de senaste åren genomfört omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenoveringar, målning, takrengöring och plåtarbeten. Även om fastighetsunderhållet pågår kontinuerligt så är våra fastigheter för närvarande i mycket gott skick. Trots att det vid de stora fastighetsunderhållen gått åt stora ekonomiska rersurser har vi en mycket god, stabil och kontrollerad ekonomi.

Samtliga lägenheter är utrustade med frånluftvärmepump med inbyggd vattenberedare som servas av föreningen. 2015 tilläggsisolerade vi fastigheternas vindar vilket enligt Enerimyndigheten lönar sig eftersom vinden ofta är husets största energitjuv. (Energimyndighetens skrift Att tilläggsisolera hus - fakta, fördelar och rådgivning)

2012 installerades säkerhetsdörrar för alla lägenheter, en trygghet även om antalet inbrott och dylikt är i det närmaste obefintligt i vårt område.

Vår förening leds av en engagerad styrelse med professionella ekonomer och hantverkare. Utöver styrelsen har vi engagerade och kunniga medlemmar och grannar som alltid är behjälpliga vid framtagande av nya lösningar. 

Adress: Västergårdens Bostadsrättsförening, Västergården 199,
186 37 Vallentuna

Mail: brf@vastergarden.nu

Ring vår jourtelefon för akuta ärenden: 070-562 23 18                        

 

 

Dokument:

 Stadgar


Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2016 


© Copyright Vastergarden