Andrahandsuthyrning

du är ansvarig för att månadsavgiften betalas

du är ansvarig för att din hyresgäst inte stör grannarna

du bör avtala bort dennes besittningsskydd

Avfallshantering

Soprum för hushållsavfall finns i anslutning till carportarna. Särskilda soprum för grovsopor finns inte, hushållen hänvisas till kommunala deponier (detta gäller även ELAVFALL). Förpackningsinsamligar finns bland annat mittemot området vid Ekebybyvägen.

Matavfall sorteras i brunda kärl och endast pappåsar ska användas att lägga avfallet i.

Avgifter

Samfällighetsföreningen erhåller månatlig samfällighetsavgift från samtliga hushåll. 
I bostadsrättsföreningen bostadsrättsavgift ingår samfällighetsavgift.
Avgifterna är beräknade så att föreningens kostnader ska täckas. 

Avlopp

Respekitve hushåll ansvarar för det egna avloppet. Det rekommenderas att dessa kontrolleras regelbundet.
Det är till exempel bra att undvika att hälla stekflott i slask eller toalett. Låt det hellre stelna och släng det istället i hushållssoporna.
Rensa golvbrunnen i badrummet ofta (några gånger per år) så slipper ni stopp och dålig lukt.
Kasta inte tandtråd, bomull, tops och liknande i toaletten. Rensa även avloppet i tvättstugan med jämna mellanrum.

Vid rörinspektion av avloppsledningar på området noterades kraftiga beläggningar av härdat fett.
Därav uppmanas alla att torka ur stekpennor etc, med papper och släng fettet i soporna. Genom det kan vi förhindra stopp i våra gemensamma rör.
Om vi hjälps åt så kan vi göra en stor förbättring och undvika framtida kostnader för föreningen.

Carportar 

Till varje hushåll hör en parkeringsplats i carportarna och denna debiteras i samband med samfällighetsavgiften. Därtill finns ytterligare några parkeringsplatser att hyra via samfällighetsföreningen samt gästparkeringar med debitering via P-Services betalautomater. 

Debiteringslängd vatten

Avser vattenförbrukning och avläses 1 gång/år eller vid in/ut flyttning. Uttaxering sker genom att styrelsen upprättar och på stämman framlägger en debiteringslängd och då ges medlemmarna tillfälle att granska längden så att eventuella felaktigheter kan rättas. Debiteringslängden grundar sig på den utgifts- och inkomststat som godkänts av stämman. Debiteringslängden ska redovisa det totala belopp som uttaxeras enligt staten, vad som belöper på varje enskild medlem (fastighetsbeteckning och fastighetsägarnas namn).

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen för samfällighetsföreningen sköts av SBC (www.sbc.se).
Förvaltningen innefattar bland annat avgiftsadministration, in- och utflyttningar och den löpande bokföringen.

Felanmälan

Felanmälan ska göras till samfällighetsföreningen om problem eller andra fel uppstår i området eller carportarna. Felanmälningar lämnas genom en lapp i postlådan VG 199 eller mailas.

Fiberoptik

Vår fiberoptik är installerad och tillhandahålls av IP-only, fd. Teknikbyrån i Åkersberga.
Genom den nod som finns monterad i ditt hus/lägenhet får du tillgång till snabb och billig internetuppkoppling, WIFI/trådlöst nät ingår inte utan egen router får införskaffas.
Du kan också via få tillgång till tv-kanaler. 
Har du problem med fiberoptiken? Då skall du kontakta Teknikbyrån på telefonnummer 08-510 664 01 (Vardagar 8.00-21.00) eller skicka e-post till support@teknikbyran.se.

Föreningsstämma

Samfälligheten har ordinarie stämma i maj månad.

Försäkring

Enligt lag skall alla boende ha egen hemförsäkring.

Gårdarna

Det finns 6 stycken gårdar.

Gårdsråd

Varje gård har sitt eget gårdsråd:
• Gård 1: Vivi Lundkvist Vg 221
• Gård 2: Jenny Biström Vg 295
• Gårs 3: johan Carjin  Vg 193 
• Gård 4: Malin Möllerström VG 95 och Åsa Averbo Palmér  Vg 99
• Gård 5: Marina Fahlén Vg 63
• Gård 6: Tomas Engberg Vg 41
Gårdsråden är till för att vara en länk till styrelsen. Att tillsammans med de boende på gården hålla ordning. Samt ansvara för gårdens handkassa.


Gårdrådsansvarig

Styrelsen. Frågor kring gårdsråden kan läggas i VG 199 eller skickas till föreningens e-post: info@vastergarden.nu

Gårdsstädning

Vår och höststädning.
Samfälligheten bestämmer tid och göromål.
Gårdsråden organiserar städningen på resp. gård.

Husfärg

Nordsjö oljebaserad BY43.

Kabel-TV

I vanliga antennuttaget erhålls endat SVT:s kanaler ( SVT1, SVT2, Barnkanalen/SVT24 samt kunskapskanalen), TV4 och TV6. Önskar man mer kanaler så får man antingen välja fritt med digitalbox via antennuttaget.

För att få kanaler via fiberoptiken skall man som boende gå in på www.serverado.se eller www.sappa.se välja och beställa kanaler.

Kvarterslokal

Samfälligheten har en lokal som man kan hyra som medlem i samfälligheten. 

Kostnaden för att hyra lokalen är 300:-, vid storhelg 600:-. 
Despositionsavgift på 500 :- återfås då lokalen är städad och besiktigad.
Vill du hyra lokalen? Skicka e-post till info@vastergarden.nu 

Köpare att tänka på vid överlämnande

Vid övertagandet av bostaden ska ni säljaren överlämna
- nycklar till eget förråd, gårdsförråd och soprum. Eventuellt till motorvärmaruttag.
- varje hushåll har fått 2 boendeparkeringstillstånd dessa ska överlämnas till er som köpare.

Lågenergilampor

Lågenergilampor innehåller små mängder kvicksilver.
Om lampan går sönder medan den är tänd så kommer kvicksilvret, som är i gasform, ut. Öppna fönstret och vädra i 20-30 minuter.
Om lampan går sönder, men inte är tänd, sopa upp den noga och lägg skräpet i en burk. Dammsug inte eftersom kvicksilvret kan spridas via utsuget. Burken skall lämnas till en miljöstation, vilket för övrigt gäller alla lampor, både nya miljölampor och glödlampor.

Mail E-post

Samfälligheten: info@vastergarden.nu

Nycklar

Nycklar är varje enskild medlems ansvar Vid försäljning av fastighet ska samtliga nycklar ges till köparen. Detta gäller även nycklar till gårds (cykel) förråd och soprum.

Parkeringsplatser

Om man önskar hyra en parkeringsplats gör en anmälan till info@vastergarden.nu . Detta gäller både samfällighet och bf. När man flyttar så lämnar man i från sig parkeringen så att nästa som står i kö får platsen .  Den som flyttar in har inte rätt till den om nån står i kö på den .

Obs. Det är inte tillåtet att hyra ut sin P-plats i andra hand.

Samfällighetsförening

"En samfällighetsförening bildas för att förvalta en eller flera samfälligheter. Exempel på samfälligheter är vägar, grönytor, lekplatser, garage, parkeringsplatser, skogsområden m.m. som bildats genom lantmäteriförrättning för att tillgodose behov av t.ex. garage som finns hos flera fastighetsägare i ett område. En fastighets del i samfälligheten uttrycks i ett andelstal som bestäms i samband med att samfälligheten bildas. Den som äger fastighet med andel i en samfällighet brukar kallas för delägare i samfälligheten." (www.skatteverket.se)

 

Samfällighetsavgift

Samfällighetsavgiften ligger i dagsläget på 850:-/hushåll och månad. I detta ingår bland annat sophantering, snöröjning, underhåll av gemensamma fastigheter och carportar.
Ägare av 1-planshus samt bostadsrättsinnehavare som har sitt förråd på tomten är avgiften 750:-/månad.
I denna avgift ingår bredband ca 140 kr/mån för 100/100 och sophämtning ca 155 kr/mån och hushåll.

SBC

SBC är samfällighetsföreningens ekonomiska förvaltare och sköter bland annat avgiftsaviseringen till föreningarnas medlemmar.

Kontaktuppgifter

Växel: 0771-722 722
E-post:
kundtjanst@sbc.se
Hemsida: www.sbc.se

Snöröjning & sandning

Klagomål på snöröjning och sandning ska göras till info@vastergarden.nu eller vår telefon 076-7154421.

Skadedjur

För skadedjur gäller att varje enskild medlem har ett ansvar för att undvika skadedjur i bostaden samt att se till så att eventuella skadedjur tas bort. 

Stadgar

"En förening ska ha stadgar, regler, där det står vad föreningen ska syssla med, hur den ska styras och hur de som styr ska kontrolleras. För ekonomiska föreningar finns det till och med en särskild lag som talar om hur de ska skötas." 

Samfällighetsföreningens stadgaråterfinns på föreningens sida 

Störande grannar

För samfällighet kan man ringa störningsjour eller polis om man upplever det väldigt störande. Men ingen anmälan till styrelsen för det är inte styrelsens uppdrag.

Synpunkter

Att ha åsikter och synpunkter är bra. Formulera gärna dina tankar i ett brev eller mail till styrelsen så tas det upp till behandling vid ett styrelsemöte. Sedan tar styrelsen kontakt med dig.

Valberedning

Vid varje årsstämma väljs en valberedning som ska föreslå kandidater till styrelsen och revisorer som nästa årsstämma ska välja.

Årsstämma


Bor du här i Västergården och ser något fel i ovanstående? Eller bör något förtydligas?
Maila gärna styrelsen med dina synpunkter.


© Copyright Vastergarden