Avfallshantering

Soprum för hushållsavfall finns i anslutning till carportarna. Särskilda soprum för grovsopor finns inte, hushållen hänvisas till kommunala deponier (detta gäller även ELAVFALL). Förpackningsinsamlingar finns bland annat mittemot området vid Ekebybyvägen.

Matavfall sorteras i bruna kärl och endast pappåsar ska användas att lägga avfallet i.

Avgifter

Samfällighetsföreningen erhåller månatlig samfällighetsavgift från samtliga hushåll. 
I bostadsrättsföreningen bostadsrättsavgift ingår samfällighetsavgift. 
Avgifterna är beräknade så att föreningens kostnader ska täckas. 

Samfällighetsavgiften ligger i dagsläget på 850:-/hushåll och månad. I detta ingår bland annat sophantering, snöröjning, underhåll av gemensamma fastigheter och carportar.
Ägare av 1-planshus samt bostadsrättsinnehavare som har sitt förråd på tomten är avgiften 750:-/månad. 
I denna avgift ingår bredband ca 140 kr/mån för 100/100 och sophämtning ca 155 kr/mån och hushåll.

 

Avlopp

Respektive hushåll ansvarar för det egna avloppet. Det rekommenderas att dessa kontrolleras regelbundet.

Rensa golvbrunnar ofta (några gånger per år) så slipper ni stopp och dålig lukt. 
Kasta inte tandtråd, bomull, tops och liknande i toaletten.

Vid rörinspektion av avloppsledningar på området har kraftiga beläggningar av härdat fett hittats.
Därför uppmanas alla att inte hälla stek eller frityrfett i slask eller toalett.

Torka istället ur stekpannor mm med papper och släng fettet i soporna.

Om vi hjälps åt så kan vi undvika framtida kostnader för föreningen.

Carportar 

Till varje hushåll hör en parkeringsplats i carport. Denna debiteras i samband med samfällighetsavgiften.
Därtill finns ytterligare några parkeringsplatser att hyra via samfällighetsföreningen samt gästparkeringar med debitering via appar som hänvisas till vid parkeringarna. 

Debiteringslängd vatten

Avser vattenförbrukning och avläses 1 gång/år eller vid in/ut flyttning. Uttaxering sker genom att styrelsen upprättar och på stämman framlägger en debiteringslängd och då ges medlemmarna tillfälle att granska längden så att eventuella felaktigheter kan rättas. Debiteringslängden grundar sig på den utgifts- och inkomststat som godkänts av stämman. Debiteringslängden ska redovisa det totala belopp som uttaxeras enligt staten, vad som belöper på varje enskild medlem (fastighetsbeteckning och fastighetsägarnas namn).

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen för samfällighetsföreningen sköts av Nabo (www.nabo.se). 
Förvaltningen innefattar bland annat avgiftsadministration, in- och utflyttningar och den löpande bokföringen.

Felanmälan

Felanmälan ska göras till samfällighetsföreningen om problem eller andra fel uppstår i området eller carportarna. Felanmälningar lämnas genom en lapp i postlådan VG 199 eller mailas till info@vastergarden.nu.

Fiberoptik

Vår fiberoptik är installerad och tillhandahålls av IP-Only, f.d. Teknikbyrån i Åkersberga.
Genom den nod som finns monterad i ditt hus/lägenhet får du tillgång till snabb och billig internetuppkoppling, WIFI/trådlöst nät ingår inte utan egen router får införskaffas.
Du kan också via få tillgång till tv-kanaler. 
Har du problem med fiberoptiken? Då skall du kontakta Teknikbyrån på telefonnummer 08-510 664 01 (Vardagar 8.00-21.00) eller skicka e-post till support@teknikbyran.se.

Föreningsstämma

Samfälligheten har ordinarie stämma i maj månad.

Gårdsråd

• Gård 1: Catharina Monstein Vg 217
• Gård 2: Jenny Biström Vg 295
• Gårs 3: Johan Carjin  Vg 193
• Gård 4: Kristoffer Willfors Vg 141
• Gård 5: Andreas Fahlén Vg 63
• Gård 6: Emelie Kaiser Vg 21 & Catarina Jahr Vg 13


Gårdrådsansvarig

Styrelsen. Frågor kring gårdsråden kan läggas i VG 199 eller skickas till föreningens e-post: info@vastergarden.nu

Gårdsstädning

Vår och höststädning.
Samfälligheten bestämmer tid och göromål.
Gårdsråden organiserar städningen på resp. gård.

Husfärg

Nordsjö oljebaserad BY43.

Kabel-TV

I vanliga antennuttaget erhålls SVT:s kanaler ( SVT1, SVT2, Barnkanalen/SVT24 samt kunskapskanalen), TV4 och TV6.

För att få kanaler via fiberoptiken skall man som boende gå in på www.serverado.se eller www.sappa.se välja och beställa kanaler.

Kvarterslokal

Samfälligheten har en lokal som man kan hyra som medlem i samfälligheten. 

Kostnaden för att hyra lokalen är 300 SEK, vid storhelg 600 SEK. 
Depositionsavgift på 500 SEK återfås då lokalen är städad och besiktigad.
Vill du hyra lokalen? Skicka e-post till info@vastergarden.nu 

Nycklar

Nycklar är varje enskild medlems ansvar Vid försäljning av fastighet ska samtliga nycklar ges till köparen. Detta gäller även nycklar till gårds (cykel) förråd och soprum.

Parkeringsplatser

Om man önskar hyra en parkeringsplats gör en anmälan till info@vastergarden.nu
Extra parkering går ej att överlåta till köpare av bostad utan den återgår till föreningen vid försäljning.

Det är inte tillåtet att hyra ut sin P-plats i andra hand.

Samfällighetsförening

"En samfällighetsförening bildas för att förvalta en eller flera samfälligheter. Exempel på samfälligheter är vägar, grönytor, lekplatser, garage, parkeringsplatser, skogsområden m.m. som bildats genom lantmäteriförrättning för att tillgodose behov av t.ex. garage som finns hos flera fastighetsägare i ett område. En fastighets del i samfälligheten uttrycks i ett andelstal som bestäms i samband med att samfälligheten bildas. Den som äger fastighet med andel i en samfällighet brukar kallas för delägare i samfälligheten." (www.skatteverket.se)

Snöröjning & sandning

Klagomål på snöröjning och sandning ska göras till info@vastergarden.nu

Skadedjur

För skadedjur gäller att varje enskild medlem har ett ansvar för att undvika skadedjur i bostaden samt att se till så att eventuella skadedjur tas bort. 

Stadgar

"En förening ska ha stadgar, regler, där det står vad föreningen ska syssla med, hur den ska styras och hur de som styr ska kontrolleras.

Valberedning

Vid varje årsstämma väljs en valberedning som ska föreslå kandidater till styrelsen och revisorer som nästa årsstämma ska välja.

Överlåtelse

Vid övertagandet av bostaden ska ni säljaren överlämna
- nycklar till eget förråd, gårdsförråd och soprum. Eventuellt till motorvärmaruttag.
- varje hushåll har fått 2 boendeparkeringstillstånd dessa ska överlämnas till er som köpare.

 


Bor du här i Västergården och ser något fel i ovanstående? Eller bör något förtydligas?
Maila gärna styrelsen med dina synpunkter.


© Copyright Vastergarden