Andrahandsuthyrning

  • du är ansvarig för att månadsavgiften betalas
  • du är ansvarig för att din hyresgäst inte stör grannarna
  • du bör avtala bort dennes besittningsskydd

Ytterligare regler för brf medlemmar:

  • du ska ansöka om tillstånd hos BRF styrelsen.
  • du får som längst hyra ut i 22 månader. Detta gäller per lägenhet.
  • du skall upprätta ett skriftligt kontrakt med din hyresgäst. Dokumentförslag finns hos BRF Styrelse.

Avfallshantering

Soprum för hushållsavfall finns i anslutning till carportarna. Särskilda soprum för grovsopor finns inte, hushållen hänvisas till kommunala deponier (detta gäller även ELAVFALL). Förpackningsinsamligar finns bland annat mittemot området vid Ekebybyvägen.

Avgifter

Samfällighetsföreningen erhåller månatlig samfällighetsavgift från samtliga hushåll och Bostadsrättsföreningen bostadsrättsavgift från sina 42 medlemmar där bland annat deras samfällighetsavgift ingår. Avgifterna är beräknade så att föreningarnas kostnader ska täckas. för driften av huset ska täckas. Hur pengarna fördelas mellan olika kostnader bestäms av bostadsrättsföreningens styrelse som väljs på årsstämman. Bostadsrättsföreningens årsredovisning visar hur styrelsen valt att förfoga över pengarna. Avgiften fördelas på 12 månader och betalas via antingen bank- eller postgiro. Blanketter skickas ut av Österåkers bostadsrättförvaltning.

Avlopp

När kontrollerades avloppet senast? För att de ska hålla sig fräscha ska vi undvika att hälla stekflott i slasken eller toaletten. Låt det stelna och släng det istället i hushållssoporna! Rensa golvbrunnen i badrummet tillräckligt ofta (några gånger per år) så slipper du stopp och dålig lukt. Kasta inte tandtråd, bomull, tops och liknande i toaletten. Rensa även avloppet i tvättstugan med jämna mellanrum

 Vid rörinspektion av avloppsledningar på området noterades kraftiga beläggningar av härdat fett . Därav uppmanas alla att torka ur stekpennor etc, med papper och släng fettet i soporna. Genom det kan vi förhindra stopp i våra gemensamma rör. Om vi hjälps åt så kan vi göra en stor förbättring och undvika framtida kostnader för föreningen :)

Gör en felanmälan genom att lämna en lapp i VG 199 eller maila om det uppstår problem som föreningen ansvarar för. För medlemmar i bostadsrättsföreningen finns ett journummer 020-620040 om det uppstår akuta problem som föreningen ansvarar för. Det finns även möjlighet att ringa numret vid skador som föreningen inte ansvarar för, men arbetet bekostas då av den enskilde medlemmen.

Telefonnummer att ringa vid stopp i samfällighetens avlopp

vivi lundkvist: 076 340 77 16

Bostadsrättsförening

"bostadsrättsförening är ett slags förening som äger ett (eller flera) hus. De som är medlemmar i föreningen har rätt att bo i huset. Den som äger en bostadsrätt äger alltså inte själva lägenheten utan bara rätten att bo i en bestämd lägenhet i huset. Man får sälja och köpa bostadsrätter. Det är en av de största skillnaderna mot att hyra en lägenhet, att ha en hyresrätt." (www.ne.se) Det som finns att tillägga för bostadsrätterna i Västergården är att det även finns nyttjanderätt för tomten som ligger i anslutning till respektive lägenhet. I nyttjanderätten ingår då att bo, nyttja och ansvara för lägenheten och tomten. Bostadsrättsföreningen ansvarar för yttre fasadunderhåll. 

Carportar 

Till varje hushåll hör en parkeringsplats i carportarna och denna debiteras i samband med samfällighetsavgiften. Därtill finns ytterligare några parkeringsplatser att hyra via samfällighetsföreningen samt gästparkeringar med debitering via P-Servies betalningsautomater. 

Debiteringslängd vatten

Avser vattenförbrukning och avläses 1 gång/år eller vid in/ut flyttning. Uttaxering sker genom att styrelsen upprättar och på stämman framlägger en debiterings-längd och då ges medlemmarna tillfälle att granska längden så att eventuella felaktigheter kan rättas. Debiteringslängden grundar sig på den utgifts- och inkomststat som godkänts av stämman. Debiteringslängden ska redovisa det totala belopp som uttaxeras enligt staten, vad som belöper på varje enskild medlem (fastighetsbeteckning och fastighetsägarnas namn) samt när Lag om förmånsrätt 

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen för såväl samfällighetsföreningen som bostadsrättsföreningen sköts av Österåkers bostadsrättsförvaltning (www.obfab.se). Förvaltningen innefattar bland annat avgiftsadministration, in- och utflyttningar och den löpande bokföringen.

Ekonomisk plan

"Varje bostadsrättsförening ska ha en ekonomisk plan innan bostadsrätter får upplåtas. Boverket har tagit fram allmänna råd om hur dessa planer ska utformas. En ekonomisk plan är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet. I en ekonomisk plan ska det bland annat finnas en byggnadsbeskrivning och uppgifter om kostnader för föreningens fastighet. En ekonomisk plan ska vara försedd med intyg från två intygsgivare som granskat planen. Intygsgivarna får sin behörighet av Boverket. Planen med intyg ska ges in till Bolagsverket som registrerar planen." (www.boverket.se)

Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan återfinns på föreningens sida på Österåkers bostadsrättsförvaltnings hemsida 

Felanmälan

Felanmälan ska göras till samfällighetsföreningen om problem eller andra fel uppstår i området eller carportarna. Bostadsrättsföreningens medlemmar lämnar felanmälan som berör bostadsrättsföreningens fastigheter och som är bostadsrättsföreningens ansvar. Felanmälningar lämnas genom en lapp i postlådan VG 199 eller mailas. För bostadsrättsföreningens medlemmar finns ett journummer för vatten och avloppskador som ska användas vid akuta problem som berör fastigheterna och som bostadsrättsföreningen ansvarar för. Det finns även möjlighet att ringa journumret vid skador som föreningen inte ansvarar för, men arbetet bekostas då av den enskilde medlemmen.

Fiberoptik

Vår fiberoptik är installerad och tillhandahålls av Teknikbyrån i Åkersberga.
Genom den nod som finns monterad i ditt hus/lägenhet får du tillgång till snabb och billig internetuppkoppling.
Du kan också via få tillgång till tv-kanaler. Läs mer här om tv-kanalerna under Kabel-tv.
Har du problem med fiberoptiken? Då skall du kontakta Teknikbyrån på telefonnummer 08-510 664 01 (Vardagar 8.00-21.00) eller skicka e-post till support@teknikbyran.se.

Frånluftsvärmepump

Bostadsrättsföreningen är ansvarig för bostadsrättsföreningens medlemmars frånluftvärmepump. Det är dock de enskilda medlemmarnas ansvar att sköta sin värmepump genom att bland annat rengöra filtrena cirka varannan månad. De flesta originalpumpar är utbytta, men några finns fortfarande kvar och byts löpande då originalpumparna går sönder. Vid problem skall styrelsen kontaktas. 

Föreningsstämma

Bostadsrättsföreningen har ordinarie stämma senast i juni. Styrelsen kan kalla medlemmarna till en extra föreningsstämma när det behövs.
Samfälligheten har ordinarie stämma i maj månad.

Försäkring

Bostadsrättsföreningen är fullförsäkrad via Trygg-Hansa (www.trygghansa.se) och den täcker kostnader som uppkommer vid exempelvis skada och där bostadsrättsföreningen är ansvarig. I fall där bostadsrättsmedlemmen är ansvarig täcks kostnaden av medlemmen eller dennes försäkringsbolag. 
Enligt lag skall alla boende ha egen hemförsäkring.

 

Gårdarna

Det finns 6 stycken gårdar.

Gårdsråd

Varje gård har sitt eget gårdsråd:
• Gård 1: Vivi Lundkvist Vg 221
• Gård 2: Jenny Biström Vg 295
• Gårs 3: johan Carjin  Vg 193 
• Gård 4: Malin Möllerström VG 95 och Åsa Averbo Palmér  Vg 99
• Gård 5: Marina Fahlén Vg 63
• Gård 6: Tomas Engberg Vg 41
Gårdsråden är till för att vara en länk till styrelsen. Att tillsammans med de boende på gården hålla ordning. Samt ansvara för gårdens handkassa.


Gårdrådsansvarig


Styrelsen. Frågor kring gårdsråden kan läggas i VG 199 eller skickas till föreningens e-post: info@vastergarden.nu

Gårdsstädning

Vår och höststädning.
Samfälligheten bestämmer tid och göromål.
Gårdsråden organiserar städningen på resp. gård.

Husfärg

Nordsjö oljebaserad BY43.

Journummer - Ocab vattenskador  020-620040

För bostadsrättsboende ring bostadsrättsföreningens journummer om det uppstår akuta problem, som föreningen ansvarar för. Det finns även möjlighet att ringa numret vid skador som föreningen inte ansvarar för, men arbetet bekostas då av den enskilde medlemmen. Vid problem som inte är akuta ska en felanmälan göras via lapp/brev i brevlådan VG 199 eller mail.

Kabel-TV

i vanliga antennuttaget erhålls endat SVT:s kanaler ( SVT1, SVT2, Barnkanalen/SVT24 samt kunskapskanalen), TV4 och TV6. Önskar man mer kanaler så får man antingen välja fritt med digitalbox via antennuttaget.
För att få kanaler via fiberoptiken skall man som boende gå in på www.serverado.se eller www.sappa.se välja och beställa kanaler.

Kvarterslokal

Samfälligheten har en lokal som man kan hyra som medlem i samfälligheten.
Kostnaden för att hyra lokalen är 300:-vid storhelg 600:-. Övernattning 500:-: För personer vilka ej bor i Västergården kostar det 600:-:
Despositionsavgift på 500 :- återfås då lokalen är städad och godkänd till Vivianne Lundkvist tel. 076-7154421 som är ansvarig för lokalen när man hämtar ut nyckeln
Vill du hyra lokalen? Skicka e-post till info@vastergarden.nu eller sms: Det går bra att ringa fram till kl 20.00. Efter kl 20.00 kan du skicka ett sms. Tänk på att detta  vänlig och respektera

Köpare att tänka på vid överlämnande

Vid övertagandet av bostaden ska ni säljaren överlämna
- nycklar till eget förråd, gårdsförråd och soprum. Eventuellt till motorvärmaruttag.
- varje hushåll har fått 2 boendeparkeringstillstånd dessa ska överlämnas till er som köpare.

Lågenergilampor

Lågenergilampor innehåller små mängder kvicksilver.
Om lampan går sönder medan den är tänd så kommer kvicksilvret, som är i gasform, ut. Öppna fönstret och vädra i 20-30 minuter.
Om lampan går sönder, men inte är tänd, sopa upp den noga och lägg skräpet i en burk. Dammsug inte eftersom kvicksilvret kan spridas via utsuget. Burken skall lämnas till en miljöstation, vilket för övrigt gäller alla lampor, både nya miljölampor och glödlampor.

Mail E-post

Samfälligheten: info@vastergarden.nu

Bostadsrättsföreningen:  brf@vastergarden.nu

Nycklar

Nycklar är varje enskild medlems ansvar Vid försäljning av fastighet ska samtliga nycklar ges till köparen. Detta gäller även nycklar till gårds (cykel) förråd och soprum.

Pantförskrivning (endast BRF)

Pantföreskrivning av bostadsrätt/lösen av lån. Om du belånar din bostadsrätt ska pantförskrivningen registreras hos bostadsrättsförvaltaren som skickar en bekräftelse samt vidimerad kopia av föreningens registreringsbevis till banken. Vid lösen av lån ska kvitto eller en makulerad pantförskrivningshandling visas upp för förvaltaren så att pantförskrivningen kan avregistreras.

Parkeringsplatser

Om man önskar hyra en parkeringsplats gör en anmälan till info@vastergarden.nu . Detta gäller både samfällighet och bf. När man flyttar så lämnar man i från sig parkeringen så att nästa som står i kö får platsen .  Den som flyttar in har inte rätt till den om nån står i kö på den .

Obs. Det är inte tillåtet att hyra ut sin P-plats i andra hand.

 

Samfällighetsförening

"En samfällighetsförening bildas för att förvalta en eller flera samfälligheter. Exempel på samfälligheter är vägar, grönytor, lekplatser, garage, parkeringsplatser, skogsområden m.m. som bildats genom lantmäteriförrättning för att tillgodose behov av t.ex. garage som finns hos flera fastighetsägare i ett område. En fastighets del i samfälligheten uttrycks i ett andelstal som bestäms i samband med att samfälligheten bildas. Den som äger fastighet med andel i en samfällighet brukar kallas för delägare i samfälligheten." (www.skatteverket.se)

Samfällighetsavgift

Samfällighetsavgiften ligger i dagsläget på 850:-/hushåll och månad. I detta ingår bland annat sophantering, snöröjning, underhåll av gemensamma fastigheter och carportar.
Ägare av 1-planshus samt bostadsrättsinnehavare som har sitt förråd på tomten är avgiften 750:-/månad. I denna avgift ingår bredband ca 140 kr/mån för 100/100 och sophämtning ca 155 kr/mån och hushåll.

SBC

SBC är såväl bostdasrättsföreningens som samfällighetsföreningens ekonomiska förvaltare och sköter bland annat avgiftsaviseringen till föreningarnas medlemmar.

Kontaktuppgifter

Växel: 0771-722 722
E-post:
kundtjanst@sbc.se
Hemsida: www.sbc.se

Snöröjning & sandning

Klagomål på snöröjning och sandning ska göras till info@vastergarden.nu eller vår telefon 076-7154421.

Skadedjur

För skadedjur gäller att varje enskild medlem har ett ansvar för att undvika skadedjur i bostaden samt att se till så att eventuella skadedjur tas bort. Bostadsrättsföreningen har ett avtal med Anticimex och det är sedermera dem som ska kontaktas vid problem i bostadsrätterna.

Stadgar

"En förening ska ha stadgar, regler, där det står vad föreningen ska syssla med, hur den ska styras och hur de som styr ska kontrolleras. För ekonomiska föreningar finns det till och med en särskild lag som talar om hur de ska skötas." (www.ne.se

Bostadsrättsföreningens stadgar återfinns på föreningens sida.  

Samfällighetsföreningens stadgaråterfinns på föreningens sida på Österåkers bostadsrättsförvaltnings hemsida

Störande grannar

Som regel är det obetänksamhet som ligger bakom när grannen lever om. Det brukar vara fixat med en påringning.

Denna punkt gäller endast för Brf  Hjälper inte det, bör du meddela styrelsen skriftligen med tydligt angivande av datum och klockslag för varje enskilt störningstillfälle. Det är en förutsättning för att kunna vidta rättsliga åtgärder mot störande grannar. 
För samfällighet kan man ringa störningsjour eller polis om man upplever det väldigt störande. Men ingen anmälan till styrelsen för det är inte styrelsens uppdrag.

Synpunkter

Att ha åsikter och synpunkter är bra. Formulera gärna dina tankar i ett brev eller mail till styrelsen så tas det upp till behandling vid ett styrelsemöte. Sedan tar styrelsen kontakt med dig.

Underhåll

För bostadsrättsföreningens medlemmar gäller ett delat underhållsansvar där föreningen ansvarar för det yttre underhållet såsom fasader och dörrar  samt även för utbyte och reparation av frånluftsvärmepumpen i enlighet med det som står i stadgarna. Det inre underhållet ansvarar medlemmen själv för. 

Valberedning

Vid varje årsstämma väljs en valberedning som ska föreslå kandidater till styrelsen och revisorer som nästa årsstämma ska välja.

BRF: Ansvarig Hans Blicke, Vg 181

Värmepump

Se Frånluftsvärmepump. 

Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen: Årsredovisningar sedan 2005 kommer finnas innom kort under brf:ens sida.

Årsstämma

Överlåtelse av bostadsrätt

När du säljer din bostadsrätt ska ett exemplar av fångeshandlingen (överlåtelseavtal, gåvobrev, bouppteckning) skickas till förvaltaren. Styrelsen ska godkänna in- och utträdesansökan. Om bostadsrätten är pantförskriven måste denna först avnoteras. Om köparen ska överta lånet måste långivaren skriftligen godkänna detta.


Bor du här i Västergården och ser något fel i ovanstående? Eller bör något förtydligas?
Maila gärna styrelsen med dina synpunkter.


© Copyright Vastergarden